Wacanen dumadine Rawa Pening kaca 110-112, terus tulisen crita/dongeng legendha liyane nganggp basa Jawa!